Školení přežití krizových situací2019-10-30T20:39:02+00:00

Školení přežití krizových situací

V případě mimořádné krizové situace, bezprostředně ohrožující zdraví a životy lidí, je jednou z nejpodstatnějších věcí zabránit vypuknutí paniky a chaosu. Situace se rychle vyvíjí, pověřené autority jsou daleko a bezpečnostní předpisy či evakuační plány jsou to poslední, na co člověk v případě ohrožení myslí. Školením Přežití v krizových situací naučí vaše zaměstnance, jak v krizových situacích postupovat co nejefektivněji.

Nejdůležitějším faktorem pro přežití je nastavení hlavy nebo-li mindset: schopnost situaci pochopit, rychle se v ní zorientovat, přijmout rozhodnutí a jednat. Právě to se dá efektivně naučit ve formě jednoduchého univerzálního postupu, použitelného v krizové situaci bez ohledu na její konkrétní podobu – ať už jde o střelbu, výbuch plynu nebo nálože, útok nákladním automobilem, požár nebo třeba hromadná autonehoda. Účastníci školení Přežití krizových situací si osvojí potřebný mindset a naučí se univerzální postup vyhodnocování krizových situací.

V úvodní části se účastníci seznámí s povahou současných hrozeb a jejich specifikami. V prostřední části jim jsou představeny best practices – co v takových situacích dělat a jak se naopak nechovat. V poslední částí školení je ze všeho odvozen jednoduchý, jasný a univerzální postup pro přežití krizové situace bez ohledu na její konkrétní podobu.